Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsmetode som bygger på at det er en sammenheng mellom livet som leves og hvordan dette kan uttrykkes kroppslig. Metoden ble utviklet rundt 1950 av fysioterapeuten Aadel Bulow Hansen og psykiateren Trygve Braatøy.

Kropp og sinn som én helhet.

Psykomotorisk fysioterapi bygger på forståelsen om at kroppen er et integrert fysisk, psykisk og sosialt fenomen. Kroppen forstås som et senter for erfaring, kunnskap og hukommelse, og følelser kan uttrykkes, reguleres og hemmes kroppslig. Både fysiske og emosjonelle belastninger, tidligere sykdommer og vanskelige livssituasjoner kan derfor gi kroppslige utslag.

Behandlingen kan bestå av ulike bevegelser, øvelselser og samtale, og massasjegrep, som kan fremme endring i pustemåte og gi avspenning av musklatur, samt bevegelser og øvelser. Behandlingen strekker seg over litt tid for at endringer skal skje.