Akupunktur

Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin. I følge kinesisk medisin dekkes kroppen av et nettverk av energibaner (meridianer), som forsyner kroppens indre organer så vel som vårt ytre, med energi. I disse meridianene kan det til tider oppstå ubalanse i energistrømmen. Dette kan føre til sykdom og plager. Ved hjelp av akupunktur, kan man påvirke energien som går i meridianene, og ethvert akupunktur-punkt har sine spesielle egenskaper.

Hvilke akupunktur-punkter som benyttes i behandlingen, er avhengig av diagnosen som settes på bakgrunn av en grundig utspørring og undersøkelse av pasienten.

Ofte vil akupunktøren også se på pasientens tunge og kjenne på pulsen, for å kunne stille rett diagnose.

Selve behandlingen består i at akupunktøren stikker syltynne nåler i akupunktur-punktene. Når man treffer punktene, vil det oppstå en helt spesiell nålefølelse i form av et press, strålende smerte, varmefølelse, tunghetsfølelse etc.

WHO (World Health Organization) har laget en liste over en rekke lidelser, der akupunktur kan ha god effekt. Denne er utarbeidet på grunnlag av internasjonalt forsknings-arbeid.

På denne listen finner man bl.a. følgende lidelser:

  • Smerter i sener, muskler og ledd, også reumatiske lidelser
  • Astma og allergi
  • Menstruasjons-smerter/ forstyrrelser i syklus/ premenstruelle plager• Plager i forbindelse med overgangs-alder (nattesvette og hetetokter)
  • Bihulebetennelse/ tetthet i bihulene
  • Fordøyelsesbesvær
  • Hodepine/ migrene
  • Blærekatarr
  • Svangerskaps-kvalme
  • Søvnproblemer

Det er viktig at alle som ønsker å bli behandlet med akupunktur, er undersøkt av lege på forhånd.