Hos oss legger vi stor vekt på trening

Trening er et viktig aspekt for å redusere funksjonssvikt som følge av kronisk sykdom, og for å opprette optimal funksjon i muskler, sener og ledd i hverdagen.

Vi lager individuelt tilpassede treningsprogrammer til nyopererte pasienter, revmatikere, nevrologiske pasienter mfl. Nyopererte følger vi opp med ukentlig trening og oppfølging til de er ferdig rehabilitert og kan klare seg på egen hånd. For tiden har vi 18 ulike treningsgrupper pr. uke.

Fysioterapeuter veileder deg i treningssalen