Coaching

Har du det vanskelig og vil ha noen å prate med?

– Eller ønsker du å nå spesielle mål?

Da kan coaching og veiledende samtale være det du trenger!

Coaching, eller personlig veiledning, er et viktig steg for deg som vil få til endringer på en trygg og varig måte. Coaching setter i gang en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en strukturert en-til-en dialog for å øke bevissthet, frigjøre ressurser og nå personlige mål.

Gjennom coaching fjerner du begrensninger, blir kjent med dine ressurser, får klarhet i hvem du er, hvilken retning du skal og ikke minst, hvordan du skal komme dit.

Gjennom bevisstgjørende spørsmål og samtale oppnår du kunnskap og evne til å lede deg selv. Du har fokus på hvordan du kommuniserer med deg selv og andre. Dette er eksklusiv tid for deg, og et viktig skritt for deg som vil noe mer.

Coaching hjelper deg å sortere bedre i livet slik at ting blir lettere!

Ta kontakt:

Mobil: 41467610

Epost: kiborgers@gmail.com