Neurac® slyngebehandling

Redcord tilbyr en unik behandlingsmetode for muskel og skjelettplager kalt Neurac® (Nevromuskulær Aktivering).

NEURomuscular ACtivation (NEURAC)

Neurac er en forkortelse for Neuromuscular Activation (Nevromuskulær aktivering) og består av behandlingsøvelser i Redcord slynger. Målet ved Neurac-behandlingen er å gjenopprette smertefrie beveglsesmønstre og forbedre funksjonen.

Neurac- behandling utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene – ikke bare symptomene.

Behandlingen/treningen anbefales blant annet for kroniske og akutte ryggplager, nakkeplager, whiplash/nakkesleng, skulderplager og hofteplager.